Neem contact op via

0519 - 82 00 00
Deskundig advies op maat
24/7 hulp bij storingen
Passie voor duurzaamheid

Privacyverklaring ASN Installaties

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en gepubliceerd op maart 2023

Toepasselijkheid privacy verklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dat doen we zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. ASN Installaties respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van asndokkum.nl.

We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens (Wbp & AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met de gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Verwerkersverantwoordelijke

Aardgasservice Noord B.V. (Hierna te noemen ASN Installaties), gevestigd aan Birdaarderstraatweg 127 9101 CZ Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aargasservice Noord B.V.

 • KVK Nummer: 01076402
 • Birdaarderstraatweg 127
 • 9101 CZ Dokkum
 • +31519820000
 • https://www.asndokkum.nl/

Sander Schleijpen is de Functionaris Gegevensbescherming van ASN Installaties en is te bereiken via info@asndokkum.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ASN Installaties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige door gebruiker verstrekte persoonsgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@asndokkum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ASN Installaties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om goederen en diensten bij u te leveren;
 • om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • om u te informeren (over wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • voor het afhandelen van uw betaling/opdracht;
 • ASN Installaties analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de websitebezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming

ASN Installaties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ASN Installaties) tussen zit.

Bewaartermijn

ASN Installaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Voor algemene correspondentie geldt volgens de Archiefwet een bewaartermijn van 3 jaren. Daarna worden uw gegevens vernietigd. De door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt voor de eerder omschreven doeleinden. ASN Installaties verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en te handhaven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ASN Installaties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ASN Installaties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze asndokkum.nl worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld systemen, adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

 • Namen: _ga, _ga_TZW08K4J87, _gid, _gcl_au
 • Type: analytisch/tracking
 • Doel: Op asndokkum.nl maken we gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen. Deze cookie stelt ons in staat om beter te begrijpen wat er op de website gebeurt en de gebruiker al eerder op onze website is geweest.
 • Vervaldatum: 2 jaar

Google Ads

 • Namen: IDE Type: tracking
 • Doel: Op asndokkum.nl maken we gebruik van Google Ads om gepersonaliseerde advertenties te kunnen weergeven.
 • Vervaldatum: 1 jaar

PHP Sessie

 • ID Naam: PHPSESSID
 • Type: functioneel
 • Doel: Sessie cookie voor registreren sessie.
 • Vervaldatum: na de sessie

Cookie consent

 • Naam: cookieconsent_status
 • Type: functioneel
 • Doel: Registreren of de bezoeker akkoord gaat met het plaatsen van cookies.
 • Vervaldatum: na de sessie

Facebook

 • Naam: act, c_user, Csm, Datr, Fr, P, Pl, presence, S, Sb, Xs
 • Type: Tracking
 • Doel: Meta gebruikt gebruikersgegevens om advertenties specifiek aan te passen aan een persoon of apparaat.
 • Vervaldatum: na de sessie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASN Installaties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@asndokkum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. ASN Installaties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ASN Installaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt voortdurend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daardoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@asndokkum.nl

Links externe websites en systemen

Op asndokkum.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube en Vimeo. ASN Installaties kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door andere organisaties. ASN Installaties raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van ASN Installaties. wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. ASN Installaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.

Alle energiebesparende oplossingen onder één dak.

Informeer mij vrijblijvend