Privacy statement

ASN Installaties respecteert te allen tijde de privacy van haar klanten.

Persoonsgegevens

ASN Installaties acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ASN Installaties toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken: voor het verlenen van informatie, het op de hoogte stellen over (nieuwe) producten, diensten en/of activiteiten van ASN Installaties en door zorgvuldig geselecteerde partners.

Wijzigen

ASN Installaties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: ASN Installaties, Birdaarderstraatweg 127, 9101 CZ Dokkum.