Zonnepanelen

De voordelen van zonnepanelen voor uw bedrijf

Wilt u besparen of zelfs verdienen door uw eigen zonne-energie op te wekken voor uw bedrijf? Met de zonnepanelen van ASN Installaties bent u verzekerd van goede kwaliteit en service. ASN Installaties is specialist op het gebied van zonne-energie. Al onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in de branche van zonnepanelen en toebehoren. Met deze kennis hebben wij met zorg een assortiment samengesteld van de allerbeste merken en producten. Allemaal betrouwbaar en gecertificeerd.

Uw voordelen:

  • A-merk panelen en omvormer
  • Advies op maat
  • Deskundige installatie

Financiële voordelen

Door de aanschaf van zonnepanelen komt uw bedrijf mogelijk in aanmerking voor twee aantrekkelijke fiscale regelingen: de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA). De KIA en de EIA mogen naast elkaar worden gebruikt en kunnen u een besparing opleveren tot ruim een derde van uw investering in zonnepanelen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Na de aanschaf van de zonnepanelen, moet u binnen drie maanden het formulier “Melding/Verzoek om verklaring EIA” indienen.

Per 1 januari 2016 is de EIA verhoogd van 41,5 naar 58 procent. Hierdoor ontstaat een nettovoordeel van ongeveer 14 procent voor EIA-aanvragers. Meer over de EIA leest u op www.agentschapnl.nl/eia.

KIA zonnepanelen

De KIA kent een lager aftrekpercentage dan de EIA, maar brengt ook minder administratieve rompslomp met zich mee. De KIA geldt voor alle investeringen die een ondernemer doet in een bepaald jaar. Als u er als ondernemer voor kiest om aanspraak te maken op de KIA, dan moet u deze in uw belastingaangifte verwerken. In de aangifte wordt het van toepassing zijnde percentage van de investeringssom in mindering gebracht op het fiscaal resultaat van uw onderneming. Aanmelding vooraf, zoals bij de EIA, is voor de KIA niet nodig. Meer over de KIA leest u op www.belastingdienst.nl.

Asbest eraf, zonnepanelen erop

Eigenaren van asbestdaken kunnen per direct in de provincie Friesland meerdere keren een aanvraag indienen voor de regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Voorheen kon dat slechts één keer.

De aanpassing van de regeling maakt het mogelijk dat boeren en andere eigenaren van asbestdaken het vervangen van het dak in fasen uitvoeren. Het is de invulling van een motie daarover van Provinciale Staten.

Afgelopen zomer werd bekend dat er van de nationale subsidieregeling – die verdeeld is over de provincies – in veel provincies geen gebruik gemaakt meer kan worden, omdat het budget uitgeput is. In Friesland is er nog wel geld beschikbaar.

Groene Banenfabriek

ASN Installaties werkt samen met De Groene Banen Fabriek aan het stimuleringsbeleid rond asbestsanering en zonnestroom. Vanaf 2024 moet asbesthoudende dak- en gevelbeplating zijn gesaneerd. Momenteel wordt dit laatste op verschillende manieren gestimuleerd, ondermeer met de subsidie-regeling ‘Asbest eraf – zonnepanelen erop’. Deze geldt voor agrariërs, maar ook voor gestaakte agrariërs en particulieren die wonen in voormalig agrarisch vastgoed. Ook fiscaal zijn er voordelen te behalen door in combinatie (dakvervanging en zonnepanelen) te investeren.

Via De Groene Banen Fabriek kunt u een afspraak maken voor de verkenning van de mogelijkheden op uw bedrijf of locatie. De Groene Banen Fabriek doet dit kosteloos en vrijblijvend en geeft een bruto/netto investeringsadvies. Als u vervolgstappen wilt zetten, dan kan dat via een partner van De Groene Banen fabriek. De partners zijn aannemers / aanbieders van een dakvervanging én ASN Installaties.

De Groene Banen Fabriek is aangesloten bij Social Enterprise Nederland. Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. In het geval van de Groene Banen Fabriek is de missie: “ Hoe versnellen we de achterblijvende groei van duurzame energie en hoe creëren we daarmee banen voor mensen uit de regio” .