Deskundig advies Wij denken graag met u mee
Oog voor duurzaamheid Wij helpen u verduurzamen
Hulp bij storingen Wij staan 24/7 voor u klaar

Nefit warmtepomp actie

Iedereen die dit najaar kiest voor een warmtepomp van Nefit ontvangt €150,- retour. Deze cashback geldt ook voor iedereen die nu kiest voor een nieuwe Nefit HR-ketel en deze in de toekomst uitbreidt met, of vervangt door een warmtepomp.

De actie loopt van 1 oktober tot en met 31 maart 2019 en geldt voor alle nieuwe Nefit EnviLine en Nefit VentiLine warmtepompen, alle modellen van de Nefit 9000i, alle Trendline-modellen en de ProLine NxT (CW5-uitvoering). Let op: bij aankoop van een HR-ketel ontvangt u een tegoedbon die recht geeft op €150,- cashback bij aankoop van een Nefit warmtepomp tot 1 januari 2022.

 

Voorwaarden Nefit warmtepomp actie

Algemeen

 • Deze tijdelijke promotionele actie wordt georganiseerd door Nefit. Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. gevestigd te Deventer.
 • De actieperiode loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.
 • Deelname is alleen mogelijk door online registratie via www.nefit.nl/actie.
 • De actie geldt alleen voor actieproducten die zijn gekocht én door een erkend installateur zijn geïnstalleerd binnen de actieperiode.
 • De actie geldt alleen voor zover de actieproducten uiterlijk binnen één maand na afloop van actieperiode zijn geregistreerd via www.nefit.nl/actie.
 • In geval van koop of huur via www.nefit.nl wordt het retourbedrag direct verrekend in de koopprijs, respectievelijk de huurprijs.
 • Het cashbackbedrag is inclusief BTW.

Cashback bij warmtepomp

 • De cashback van € 150,- geldt voor alle nieuwe Nefit EnviLine en Nefit VentiLine warmtepompen.
 • Voor registratie is een geldig aankoopbewijs vereist. Na registratie en acceptatie door Nefit wordt binnen zes weken het retourbedrag overgemaakt.

Tegoedbon bij HR-ketel

 • De tegoedbon van € 150,- geldt uitsluitend voor nieuwe Nefit HR-ketels van de types Nefit 9000i (alle modellen), TrendLine (alle modellen) en ProLine NxT (alleen de CW5-uitvoering).
 • Voor registratie is een geldig aankoopbewijs vereist. Na registratie en acceptatie door Nefit ontvangt de deelnemer een unieke code op het opgegeven e-mailadres.
 • Met deze code kan bij aankoop en registratie van een Nefit warmtepomp binnen drie jaar na afloop van de actieperiode € 150,- retour worden geclaimd.
 • De tegoedbon is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Actieperiode

 • De actieperiode loopt in beide bovengenoemde gevallen van 1 oktober tot en met 31 maart 2019, hierbij is de installatiedatum bepalend.
 • De uiterste deelnamedatum (uiterste registratiedatum) is 31 januari 2019.
 • Registraties die na 31 maart 2019 worden ontvangen, kunnen niet in behandeling worden genomen, ongeacht het al dan niet binnen de actieperiode vallen van de installatiedatum.
 • Na controle en acceptatie van de cashbackregistratie wordt binnen zes weken het cashbackbedrag overgeboekt op het door de deelnemer opgegeven, geldige Nederlands bankrekeningnummer.
 • Aanmeldingen die niet via de reguliere actiesite www.nefit.nl/actie binnenkomen, kunnen worden geweigerd. Bij acceptatie is de verwerkingstijd langer.
 • De uiterste datum voor online verzilvering van de tegoedbon is 31 december 2021.

Aankoopbewijs

 • Om aan de actie deel te kunnen nemen moet bij registratie een kopie van een geldig aankoopbewijs (scan of foto) worden meegestuurd.
 • Als aankoopbewijs geldt een kopie van de factuur van het installatiebedrijf dat de producten heeft geleverd en geïnstalleerd.
 • Naam, adres en vestigingsplaats van het installatiebedrijf dienen correct en leesbaar op de kopie van de factuur te zijn vermeld, evenals naam, adres en woonplaats van de deelnemer.
 • Op de kopie van de aankoopfactuur moet expliciet vermeld staan dat het gaat om de koop én installatie van een Nefit actieproduct.
 • Wanneer de aankoop is gedaan bij een bedrijf dat de producten niet zelf installeert, dient ook een factuur overlegd te worden van de erkende installateur die de installatiewerkzaamheden heeft verricht.
 • In geval van lease of huur via derden, kan de eindgebruiker in plaats van een aankoopfactuur de lease- of huurovereenkomst meesturen als bewijs. Op de overeenkomst dient het betreffende product te zijn vermeld, inclusief het serienummer.

Overige bepalingen

 • De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte actieproducten.
 • Nefit is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de tussenhandel. Mochten binnen de actieperiode de actieproducten niet voorradig zijn, of niet binnen de actieperiode geleverd kunnen worden, dan ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie.
 • Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met de actievoorwaarden.
 • Door deel te nemen aan deze actie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens die worden opgenomen in een bestand van Nefit Bosch. De verwerking van persoonsgegevens door Nefit Bosch zal vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebeuren.
 • Wanneer de aankoop na deelname ongedaan wordt gemaakt (bijvoorbeeld als gevolg van een uitgeoefend herroepingsrecht), zonder vervanging door een ander actieproduct, vervalt het recht op deelname aan deze actie; in dergelijke gevallen dient het volledige bedrag aan Nefit te worden geretourneerd indien de cashback al naar de deelnemer is overgemaakt.
 • Nefit is te allen tijde gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
 • Nefit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over de actie en/of actievoorwaarden.
 • Nefit is niet verantwoordelijk voor een foute of onvolledige opgave van gegevens door de deelnemer. Aan type-, druk- en andere fouten kunnen deelnemers geen rechten ontlenen.
 • Nefit en de door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade en/of kosten, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.
 • Nefit behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Nefit is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
 • Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Nefit, is het oordeel van de laatste bindend.
 • Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Vragen over deze actie kunt u richten aan consument@nefit.nl.

 

Neem contact op voor meer informatie:

Mis onze aanbiedingen en nieuws op het gebied van energiebesparing niet! Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Informeer mij vrijblijvend