Waterzijdig inregelen

Optimaliseer uw verwarmingssysteem voor meer comfort!

In zo goed als elke woning wordt energie verspild, bij u waarschijnlijk ook.
Door een waterzijdige inregeling van uw verwarmingssysteem en de vervanging van verouderde thermostatische radiatorafsluiters kan veel energie bespaard worden. Dit weten nog niet heel veel mensen.

Dankzij de korte terugverdientijd is het veel aantrekkelijker uw verwarmingssysteem te renoveren dan bijvoorbeeld uw dak of muren te isoleren.

Wat is waterzijdig inregelen?
De bedoeling van waterzijdig inregelen is dat alle radiatoren evenveel toevoer krijgen, zodat ze allemaal een gelijke warmteafgifte hebben. Het systeem is dan in balans.

waterzijdig-inregelen

Standaard krijgen niet alle radiatoren evenveel toevoer, omdat de CV-leidingen verschillen. De ene radiator is dichter op de ketel aangesloten dan de andere. En sommige radiatoren zijn aangesloten via dikkere buizen. Om over de verschillende radiatoren maar niet te beginnen. Dit alles zorgt voor toevoerverschillen.
Die toevoerverschillen gaan we oplossen. Dat kan door radiatoren met teveel doorstroming te “knijpen”. Andere radiatoren krijgen dan weer meer doorstroming. Zo brengen we het systeem in balans.

Besparing & comfort gaan hand in hand!
Wij vervangen uw oude handbediende afsluiters door thermostatische afsluiters. Vervanging rendeert en zorgt op verwarmingsvlak voor een energiebesparing tot 28%! Het teveel aan water loopt niet naar de overige radiatoren. De afsluiter vermindert de overdruk en enkel de oorspronkelijk ingestelde hoeveelheid warm water komt de radiator in.

De voordelen
– Lager energieverbruik
– Gelijkmatige, snelle opwarming
– Geluidsarme werking, geen stromingsgeluiden door de thermostatische afsluiters
– De HR-ketel werkt efficiënt, optimale verbrandingswaarde door de lage retourtemperatuur
– Comfort , optimale temperatuur en warmtespreiding.

Subsidie op waterzijdig inregelen

Neemt u 2 of meer energiebesparende maatregelen? U ontvangt ook subsidie als u 1 of meer aanvullende energiebesparende maatregelen uitvoert, zoals een energiezuinig ventilatiesysteem. Wij informeren u graag over de mogelijkhede