Actie serviceabonnementen

Voorkom storing aan uw cv-installatie

Sluit een abonnement voor 5 jaar af en ontvang het eerste jaar 60% korting en een gratis ketelcheck!

Voorwaarden actie Service en Onderhoud

De Actie bestaat uit:

  1. 60% korting in het eerste jaar
  2. De cv-ketel wordt de eerste keer gratis gecontroleerd
  3. Aan de actie kan worden deelgenomen door een ieder die een service-abonnement bij ASN Installaties afsluit, voor een periode van minimaal vijf jaar, tijdens de actieperiode
  4. ASN Installaties behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan een mededeling worden gedaan op www.asndokkum.nl
  5. ASN Installaties is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  6. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.